Phần 2 Đề 13: Hãy tưởng tượng cuộc tranh cãi gay go giữa xe đạp, xe máy và ô tô trong nhà em về việc so bì hơn thiệt.

Hướng dẫn

a. Mở bài

• Giới thiệu nhân vật: xe đạp, xe máy và ô tô.

• Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện..

b. Thân bài

• Lí do nảy sinh cuộc tranh cãi giữa xe đạp, xe máy và ô tô.

• Nội dung của cuộc tranh cãi:

– Lời lẽ của các nhân vật đan xen nhau.

– Tính chất càng lúc càng quyết liệt.

– Mỗi người đều có cái lí riêng của mình, không ai chịu ai.

• Sự hòa giải:

– Ai hòa giải.

– Cách hòa giải.

c. Kết bài

Kết thúc cuộc tranh cãi: kết quả của sự hòa giải (chiều hướng tích cực).

Theo Yeuvanmau.com

Xem thêm:  Cảm nhận truyện Thạch Sanh