Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học

Bài làm 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Thủy, ngày 10 tháng 01 năm 2017

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3A, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Em tên là: Lê Thanh Tùng

Học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân – Hà Nội

Em làm đơn này xin phép thầy nghỉ buổi học ngày thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2017.

Lí do nghỉ học: Mẹ bệnh, gia đình đơn chiếc, em phải ở nhà chăm sóc.

Em xin hứa: Chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh.

                                                                                     Học sinh (Kí tên)

                                                                                   Lê Thanh Tùng

Bài làm 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2005

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3 5 trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Em tên là: Hoàng Kiều Loan

Học sinh lớp: 35, Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2005.

Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.

Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh

Xem thêm:  Kể lại kỷ niệm đáng nhớ với người bạn thân của em

                                                                 Học sinh (Kí tên)

                                                              Hoàng Kiều Loan

Bài làm 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp, ngày 01 tháng 10 năm 2013

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3A, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Em tên là: Nguyễn Anh.

Học sinh lớp: 3/14 trường: Tiểu học An Hoà.

Em làm đơn này xin cô cho em nghỉ buổi học ngày

Lí do: vì em bị ốm nên không thể tới lớp được

Em xin hứa chép bài và làm bài tập đầy đủ

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

  Kí tên

Nguyễn Anh

Bài làm 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3A, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Em tôn là: Vũ Thị Kim Hương.

Học sinh lớp: 3/28.

Em làm đơn này xin phép thầ cho em nghỉ một buổi học ngày mai

Em xin hứa sẽ học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

   Kí tên

 Vũ Thị Kim Hương

Xem thêm:  Viết một bức thư cho người bạn ở xa