Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công, em hiểu lời dạy của Hồ Chí Minh như thế nào?

Mở bài “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”

Thấy rõ hơn ai hết sức mạnh của dân tộc là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được tổ chức thành lực lượng, di sản vô giá mà người để lại cho mai sau là chân lý:

“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công,thành công, đại thành công”

Thân bài: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”, em hiểu lời dạy của Hồ Chí Minh như thế nào?

Tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam đã có từ hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước thể hiện bởi lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái đã in sâu vào trong tiềm thức của con người Việt Nam. Đúc kết từ lịch sử ngàn năm của dân tộc, Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc lên trên hết, điều đó được thể hiện trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946.

Dân ta xin nhớ những câu sau của người: “ đồng tình, đồng sưc, đồng lòng, đồng mình” khó khăn, gian khổ nào cũng có thể vượt qua. “ dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc”, trải qua những thăng trầm và biến cố của lịch sử, chúng ta hiểu được sức mạnh của khối đại đoàn kết như thế nào.

Xem thêm:  Đề số 4: Nhà văn Mác-xim Goóc-ki đã nói: “Cuộc sống là trường đại học vĩ đại của tôi”. Em suy nghĩ gì về câu nói đó?

Đoàn kết đó là sự gắn bó mật thiết, keo sơn như anh em một nhà, cùng nhau hợp sức lại để làm việc lớn, sau bao nhiêu năm bôn ba và nếm trải đủ mọi cay đắng, gian khổ trên cuộc đời, học hỏi và tìm hiểu kỹ càng và chặt chẽ cuộc sống của các nước trên thế giới và người nhận ra rằng đoàn kết chính là sức mạnh, là bức tường thành vững chắc mà không có kẻ thù nào có thể vượt qua được. Trải qua bao nhiêu cuộc đấu tranh gian khổ từ thời bà Trưng, bà Triệu cho tới chống Pháp, chống Mỹ chính nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết mà chúng ta vẫn thu non sông về một mối, dân tộc Việt nam hòa bình, thống nhất.

Chúng ta có hai truyền thống mà khiến kẻ địch phải khiếp sợ và nể phục đó là tinh thần yêu nước nồng nàn và sự đoàn kết của cả dân tộc, nó tạo thành một khối thống nhất và bền vững, về tương quan lực lượng nước ta lúc nào cũng thua kém kẻ thù dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng chưa bao giờ chúng ta chịu thất bại, làm kẻ nô lệ, ngoài sự thông minh, đường lối lãnh đạo của người đứng đầu thì yếu tố quan trọng quyết định sự thắng bại của cuộc chiến, đó là sức mạnh mang tên khối đại đoàn kết dân tộc.

Xem thêm:  Mùa xuân luôn đem lại cho chúng ta những cảm xúc đặc biệt. Anh chị hãy nêu cảm nghĩ về mùa xuân

Một đất nước nếu không có sự liên kết giữa người này người khác thì không làm được gì, bởi mỗi người có một thế mạnh và điểm yếu riêng của mình khi hợp sức lại thì bổ sung cho nhau, giúp nhau cùng lớn mạnh và phát triển hơn. Đoàn kết sẽ dẫn thành công thì chắc chắn rằng đại đoàn kết dẫn đến đại công công. Từ “đại” ta có hiểu một cách nôm na đó là sự tăng lên về số lượng và sức mạnh của một tập thể, một vấn đề nào đó. Đó là sự gia tăng về số người trong một quốc gia, một dân tộc, vượt ra khỏi một nhóm người, mà đó là cộng đồng.

Loading...

Trong lịch sử nước ta và thế giới, sức mạnh của khối đại đoàn kết đã chứng minh tất cả, nhờ có sự đoàn kết của nhân dân, đồng lòng, đồng sức, chung tay vào với nhau thì không có khó khăn nào có thể ngăn cản họ tiến lên được. Nếu dân tộc ta không đoàn kết, thống nhất, đồng lòng từ trên xuống dưới thì khó có thể làm nên chiến thắng vẻ vang trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược.

Kết luận Câu nói của Bác “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” chính là một chân lý

Câu nói của Bác chính là lời kêu gọi, thức tỉnh chúng ta, nó không chỉ có ý nghĩa trong kháng chiến cứu mà còn có ý nghĩa trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng và nhà nước phải tập hợp và tranh thủ được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc thì chắc chắn sẽ đi tới được thắng lợi và thành công, đạt được mục tiêu mà chúng ta đã đề ra.