Đề: Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa, anh (chị) hãy giải thích  vì sao văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX phải đổi mới?

Dàn ý

– Hoàn cảnh lịch sử, xã hội:

+ Bước ra khỏi cuộc chiến, suốt thập niên đầu (1975 – 1985) chúng ta đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức.

+ Đất nước bước vào công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc, văn học cũng phải đổi mới phù hợp với nguyện vọng của nhà văn và người đọc cũng như quy luật phát triển khách quan của nền văn học.

– Văn hoá;

+ Quan điểm văn nghệ của Đảng đã có những thay đổi lớn: Văn học là nhu cầu văn hoá thiết yếu của con người.

+ Sự thay đổi thị hiếu của công chúng.

+ Ý thức đổi mới của người cầm bút.

+ Văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX không thể không đổi mới.

Bài làm

Chiến thắng mùa xuân năm 1975 mở ra một thời kì mới – thời kì độc lập, tự do và thống nhất đất nước cho lịch sử dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, bước ra khỏi cuộc chiến, suốt thập niên đầu (1975 – 1985) chúng ta đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức.

Chiến tranh tàn khốc kéo dài suốt ba mươi năm để lại cho đất nước, nhân dân Việt Nam những hậu quả tàn khốc. Chưa nói đến những mất mát về tinh thần, nhân lực, những tổn thất về kinh tế đã vô cùng lớn lao. Tình hình đó đòi hỏi đất nước phải đổi mới toàn diện và sâu sắc. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) chỉ rõ đổi mới là nhu cầu bức thiết, là vấn đề có ý nghĩa sống còn của toàn dân tộc. Văn học cũng đòi hỏi như vậy.

Đại hội Đảng lần thứ VI đã cắm một cột mốc lớn đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ của nền văn học. Từ năm 1986, với công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản đề xướng và lãnh đạo, kinh tế nước ta cũng từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, văn hoá nước ta có điều kiện tiếp xúc rộng rãi với nhiều nước trên thế giới, Văn học dịch, báo chí và các phương tiện truyền thông khác phát triển mạnh mẽ. Đất nước bước vào công cuộc đổi mới, thúc đẩy nền văn học cũng phải đổi mới phù hợp với nguyện vọng của nhà văn và người đọc cũng như quy luật phát triển khách quan của nền văn học.

Loading...
Xem thêm:  Một nghệ sĩ chân chính phải là một nhà nhân đạo từ trong cốt tủy (T. Sêkhốp). Suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. Chứng minh bằng các tác phẩm Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), Vợ nhặt (Kim Lân).

Cũng từ đây, quan điểm văn nghệ của Đảng đã có những thay đổi lớn: Văn học là nhu cầu văn hoá thiết yếu của con người. Tiêu chí văn hoá và bản sắc dân tộc được đề cao làm nền tảng cho việc mở rộng đề tài sáng tác và đánh giá thành tựu văn học của giai đoạn trước.

Một sự thúc bách khác thôi thúc văn học phải đổi mới chính là do sự thay đổi thị hiếu của công chúng và ý thức sáng tạo của người nghệ sĩ. Chiến tranh kết thúc, với công cuộc đổi mới xã hội, bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế, văn hoá có cơ hội tiếp xúc rộng rãi với thế giới. Đời sống đổi khác, tư tưởng, tâm lí, nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần không còn như trước nữa nhưng văn học vẫn tiếp tục vận động theo quán tính của nó trong khoảng mười năm. Tình hình đã tạo nên hiện tượng “lệch pha” giữa người cầm bút với công chúng văn học. Và vấn đề đặt ra là nếu người nghệ sĩ không thay đổi thì độc giả phải tìm đến một thứ văn chương nghệ thuật khác phù hợp với thị hiếu đã đổi mới của mình. Thực tế, nhiều độc giả đã náo nức tìm đọc một số cuốn tiểu thuyết dịch của nước ngoài. Cả công chúng cũng như bản thân người cầm bút đều muốn được đổi mới và công cuộc đổi mới văn học phải đi vào chiều sâu, nghĩa là phải đổi mới từ tư tưởng thẩm mĩ đến hệ thống thể loại, thi pháp và phong cách nghệ thuật.

Đó chính là những lí do quan trọng nhất khiến văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX không thể không đổi mới.

 

Xem thêm:  Nghị luận văn học về bài Lặng lẽ Sa Pa